Levering dag til dag ved bestilling inden kl. 13.00 Fragtfrit over 700kr. ex. moms. 30 dages returret
Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden / Salgs- og leveringsvilkår
Expect - en del af XDC Gruppen - XDC Service Aps
Læs venligst handelsbetingelserne omhyggeligt, da disse handelsbetingelser kan være ændret siden du sidst handlede hos os. Ved brug af websitet, accept du handelsbetingelserne.


Force Majeure - Alle ordrer modtages med forbehold for force majeure. Forsinkelse/brist/skader som beror på lovbrud, statslig handling, naturkatastrofer, krig, strejke, lockout, blokade eller lignende hændelser og omstændigheder berettiger os til at afvise ordren helt eller delvist, eller udskyde leveringen.
 
Pris - Alle oplyste priser er fastsat under forudsætningen at alle kostpriser og omkostninger forbliver uændret. Alle ordrer leveres til de priser der er gældende på leveringsdatoen. Kunden er bekendtgjort med at priserne er eksklusiv moms, og at produkternes normalpris og tilgængelighed kan variere og ændres uden varsel, men kampagnepriser kun er gældende i den oplyste kampagneperiode.
Levering - Levering af varer foretages som udgangspunkt af PostNord, og afsendelse sker samme dag som ordren er modtaget, såfremt bestillingen afgives inden kl. 13.00 på en hverdag. Leveringen finder sted inden for én til to hverdage. Ved ordrer under 700kr. kan Expect pålægge kr. 48,- til dækning af miljø & håndtering. Der udbetales ikke kompensation for økonomisk tab forbundet med forsinket levering.
 
Ejendoms forbehold - Leverede varer forbliver Expects ejendom indtil fuld betaling er modtaget. Ved kvittering for modtagelse overgår ansvaret for varen til kunden, og indtil det leverede er fuldt betalt er kunden forpligtet til at holde det forsikret for den totale pris mod brand, tyveri, hærværk, vandskade og andre skader. Kunden er pligtig til på forlangende at afgive en forsikringsdeklaration.
Defekte og transportskadede varer - Det påligger modtageren af kontrollere at alle kolli er modtaget og ikke beskadiget inden kvittering for modtagelse. Modtages defekte eller transportskadede varer, skal dettes informeres til vores kundeservice senest nærmest efterfølgende hverdag, så aftale om returnering/erstatning kan ske. Varen skal returneres i samme emballage, som den er leveret i.
 
Returservice - I tilfælde af fejlbestilling kan ordren returneres, såfremt at varen returneres i ubrudt og ubeskadiget tilstand.  Dette skal ske efter forudgående aftale med vores kundeservice, iht. Expects anvisninger og inden for 30 dage. Et fragtgebyr på kr. 48,- pålægges returnering af varerne.
 
Reklamationer - Alle klager skal fremsættes senest 30 dage efter modtagelse af varerne. Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale med Expects kundeservice, og når varen er forsvarligt emballeret samt vedlagt følgeseddel, og i øvrigt iht. Expects anvisninger.
 
Garanti -Garanti er angivet i henhold til gældende lovgivning.

Betaling -Betalingsdatoen forfalder 8 dage netto efter fakturadatoen. Ved forsinket betaling på løber renter på 2% pr. påbegyndt måned fra faktureringsdato. Endvidere, pålægges der på rykkerskrivelser et gebyr på kr. 100,-.
 
Ansvar – Expects produktansvar er begrænset til, hvad loven foreskriver. Medmindre andet er specifikt aftalt har Expect intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af kunden. Expect har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte afledt tab. Expect kan ikke gøres ansvarlig for skade, der er en følge af urigtig brug af varen. Expect bærer intet ansvar for data som indsamles, opbevares, behandles, distribueres eller på anden måde indgår i anvendelsen af de leverede produkter. Det påhviler kunden at sikre at denne data er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. i forbindelse med, men ikke begrænset til, EUs Persondataforordning.
 
Samtykke - Ved indgåelse af nærværende aftale afgiver kunden samtykke til at Expect kan opbevare og behandle evt. persondata som Expect måtte komme i besiddelse af i forbindelse med aftalen. Kunden accepterer at persondata, f.eks. mailadresse, kan anvendes af Expect til markedsføring. Expect er ikke berettiget til at dele data med 3. mand, udover evt. leverandører i forbindelse med opgaver direkte relateret til aftalen.